[RO]

  Mi-ar plăcea ca femeile să pună mai mult accent pe stil personal decât pe modă de moment. Mi-aș dori să fie îmbrăcate original și cu gust, iată de ce în proiectele mele de styling implic mai mereu designeri de nișă. În micile lor ateliere  poți găsi creații  nonconformise, care captează atenția și oferă o doză de individualitate proiectelor. Astfel am cunoscut-o și pe Karolina, fiind în căutarea unor haine conceptuale pentru proiectul editorial KAIDAN

  Karolina Nikolai este femeia din spatele brandului  vestimentar cu același nume, care împărtășește prin creațiile sale  iubirea pentru artă și frumos. Am stat de vorbă cu ea  câteva minute în online, ca să-i explic conceptul, și în scurt timp m-am trezit cu ea în inima orașului Firenze cu hainele pregătite în husă. Este atât de dornică să curească lumea modei, că nici miile de km nu a împedicat-o să-și urmeze visul. După ce am creat content frumos împreună cu echipa italiană, am invitat-o la un interviu, ca să vă povestească mai multe despre ea și pasiunile sale.

  [IT]

  Vorrei che le donne in questo momento dessero più enfasi allo stile personale che alla moda. Vorrei che fossero vestiti in modo originale e con gusto, per questo coinvolgo sempre designer di nicchia nei miei progetti di styling. Nei loro piccoli laboratori si possono trovare creazioni non convenzionali che catturano l’attenzione e danno una dose di individualità ai progetti. È così che ho conosciuto Karolina, mentre cercavo abiti concettuali per il progetto editoriale KAIDAN.

  Karolina Nikolai è la donna dietro l’omonimo marchio di abbigliamento, che condivide il suo amore per l’arte e la bellezza attraverso le sue creazioni. Ho chiacchierato con lei online per qualche minuto per spiegarle il concetto, e in breve tempo mi sono ritrovata con lei nel cuore di Firenze con i  vestiti pronti nella borsa. È così desiderosa di conoscere il mondo della moda, che nemmeno le migliaia di km le hanno impedito di seguire il suo sogno. Dopo aver creato bellissimi contenuti insieme con il  team italiano, l’abbiamo invitata per un’intervista per raccontarvi di più su se stessa e sulle sue passioni.

  [RO]

  – Karolina, mă bucur că am avut ocazia să te cunosc și sunt încântată dacă o să ne răspunzi la câteva
întrebări. Pentru început am vrea să aflăm la ce vârstă și în ce împrejurări ți-ai dat seama că vrei să te orientezi spre design vestimentar?

  – Din copilărie a apărut marea dorința de a crea ținute elegante, desenând și imaginându-mi aceste ținute atât pentru mine cât și pentru surorile mai mici. De asemenea am fost inspirată de frumusețea și feminitatea mamei. Gingășia, zâmbetul dulce, minimalismul, machiajul subtil, puținele rochii pe care le avea, dar pe care le purta cu o eleganță deosebită, încălțămintea cu tocuri, pălăriile și alte accesorii pe care le purta cu stil.

  [IT]

  – Karolina, sono felice di aver avuto l’opportunità di incontrarti e sono entusiasta se risponderai ad alcuni 
domande. Vorremmo sapere a che età e in quali circostanze hai capito di voler dedicarti al fashion design?

  – Fin dall’infanzia è nata la grande voglia di creare outfit eleganti, disegnando e immaginando questi outfit sia per me che per le mie sorelle più piccole. Mi sono ispirata anche alla bellezza e alla femminilità di mia madre. La tenerezza, il sorriso dolce, il minimalismo, il trucco sottile, i pochi vestiti che aveva ma che indossava con grande eleganza, i tacchi alti, i cappelli e altri accessori che indossava con stile.

  [RO]

  – Cine au fost primii norocoși care ți-au purtat creațiile și unde ai reușit să le prezinți?

  – Printre femeile care au reușit mi poarte cu eleganță creațiile se numără  actrița Olesea Sveclă, Djulieta Calalb-“Miss International 2023” și profesoara Diana Ciolpan- Ambasadoarea colecției „Cultura călătoare”. Am participat la multe concursuri, printre care: „Ia Mania 2023″, concursul internațional din România „Art East Fashion Weekend 2023”  unde am luat locul întâi.  Un alt concurs cu un loc relevant de participare este „Ziphouse 2023” unde am luat locul doi.  Iar datorită faptului că creațiile mele sunt  versatile și ușor transformabile  din colecție art în colecție prêt-à-porter, multe doamne și domnișoare se identifică în stilistica redată

[IT]

– Chi sono stati i primi fortunati ad indossare le tue creazioni e dove sei riuscita ad presentarli?

– Tra le donne che hanno  indossato con eleganza le mie creazioni ci sono l’attrice Olesea Sveclă e l’insegnante Diana Ciolpan – le Ambasciatrice della collezione “Cultura calătoare”. Ho partecipato a molti concorsi, tra cui: “Ia Mania 2023”, il concorso internazionale dalla Romania “Art East Fashion Weekend 2023” dove ho vinto il primo posto. Un altro concorso con un posto rilevante a cui ho partecipato  è “Ziphouse 2023” dove ho vinto il posto due, e anche “Miss Moldova 2023”. E poiché le mie creazioni sono versatili e facilmente trasformabili da una collezione d’arte a una collezione ready-to-wear, molte donne e si identificano con lo stile presentato.

  [RO]

  – Ce te inspiră și te ajută să îți eliberezi creativitatea?

  – Totul în jurul meu mă ajută să-mi eliberez creativitatea, care nu este una oarecare, este o
creativitate specifică care depinde de prioritățile pe care le am la moment.

  – Ce îți dorești să transmiți prin creațiile tale?

  – Mereu dau prioritate culturii noastre. Având ocazia, în sfârșit de a crea ceea ce-mi place, după douăzeci de ani în afara tării. Mă inspiră dorul de tradițiile noastre, de exemplu „Hora moldoveneasca”, „Mărțișorul”. Simbolismul – „Spicul” cu lanurile și solul nostru bogat, reprezentând pâinea noastră cea de toate zilele și pacea, inclusiv literatura noastră populară doldora de bogată. Poveștile „Fat Frumos și Ileana Cosânzeana”, „Capra cu trei iezi”, „Punguța cu doi bani”, balada “Miorița”, poezia “Oaspeții primăverii” de V. Alexandri, legenda “Cetatea de la Soroca” și cocostârcii, care ne-a marcat copilăria, m-a făcut să văd țara și neamul cu o privire mult mai profundă. Anume acest dor care îmi încălzește inima și fiecare por de pe pielea mea s-a transformat în prioritate, în necesitate și în urgența de a face cunoscută această cultură în ținute cu semnificații și istorii.

  [IT]

  – Cosa ti ispira e ti aiuta a liberare la tua creatività?

  – Tutto intorno a me mi aiuta a liberare la mia creatività, che non è una qualsiasi, è a creatività specifica che dipende dalle priorità che ho in questo momento.

  – Cosa vuoi trasmettere attraverso le tue creazioni?

  – Do sempre la priorità alla mia cultura. Avere l’opportunità, finalmente, di creare, dopo vent’anni fuori dal Paese, il desiderio per le  tradizioni moldave, ad esempio “Hora Moldovenească”, “Mărțișorul”. Simbolismo – “Spicul” con i campi e il nostro ricco suolo, che rappresenta il nostro pane quotidiano e la pace, dalla nostra ricca letteratura popolare. I racconti “Făt Frumos e Ileana Cosânzeana”, “Capra cu trei iezi”, “Punguța cu doi bani”, la ballata “Miorița”, il poema “Oaspeții praverii”, di V. Alexandri, la leggenda della Cittadella di Soroca, che rappresenta le collinette , che ha segnato la nostra infanzia, mi ha fatto guardare al nostro Paese e alla nostra Nazione con uno sguardo molto più profondo. È questo desiderio che trabocca il mio cuore e ogni poro della mia pelle si è trasformato in una priorità, una necessità e un’urgenza di far conoscere questa cultura in abiti carichi di significati e storie.

  [RO]

  – Cum te raportezi la tendințe?

  – Broderia – caracteristică culturii noastre, pentru mine este o tendința atemporală, care se poate transforma cu ajutorul creativității și adapta la diferite stiluri vestimentare, pe care le pot purta fiecare, de la mic la mare. Din acest motiv, în acest an am ales tema “Broderii” la teza de doctorat (ca urmare după studiile de masterat 2023), la care am absolvit cu succes examenul de intrare 2023 din acest an academic. Îmi doresc studiez în profunzime acest subiect ca apoi creez  ceva deosebit în următoarele colecții, omagiind în așa fel cultura neamului nostru.

    [IT]

  – Come ti rapporti alle tendenze?

  – Ricamo – caratteristico della nostra cultura moldava, per me è una tendenza senza tempo, che può essere trasformata con l’aiuto della creatività e adattarsi a diversi stili di abbigliamento, che tutti possono indossare, dal piccolo al grande. Per questo motivo quest’anno ho scelto l’argomento “Ricamo” per la mia tesi di dottorato (a seguito degli studi magistrali 2023), per la quale ho completato con successo l’esame di ammissione 2023 di questo anno accademico. Voglio approfondire questo argomento e di conseguenza creare qualcosa di speciale nelle prossime collezioni, rendendo così omaggio alla cultura della nostra nazione.

  [RO]

  – Cu ce materiale îți place cel mai mult să lucrezi?

– Bineînțeles că alegerea materialelor trebuie să corespundă ideei și concepului colecției. Tot mai mult se pune accent pe stofele naturale și pe sustenabilitate. Trebuie să ne adaptăm cerințelor moderne, folosind inteligența noastră de a crea piese frumoase și calitative, respectând mediul înconjurător, în așa fel profitând cu toții.

 

  – Cum ai descrie persoana care îți poartă creațiile?

  – Ținutele pe care le creez sunt creații pentru suflet care ne umple inima, ținute care reprezintă dorul – prin oglindirea copilăriei și a culturii, gingășia – reprezentată de  mânicile lungi și stofele ușoare. Creații care se transmit din generație în generație, cu o istorie pe care se cere povestită nu numai tinerilor, dar povestită și altor culturi, prin intermediul mesajelor acestor broderii. Din acest motiv, profilul persoanelor este corespunzător: creații speciale pentru persoane speciale.

  [IT]

  – Con quali materiali ti piace lavorare di più?

  – Naturalmente la scelta dei materiali deve corrispondere all ‘idea della collezione.

  – Come descriveresti la persona che indossa le tue creazioni, così come le percepisci?

– Gli abiti che creo sono creazioni per l’anima che riempiono il nostro cuore, abiti che rappresentano il desiderio.  Rispecchiando l’infanzia e la cultura, la tenerezza – rappresentata da maniche lunghe e tessuti leggeri. Creazioni che si tramandano di generazione in generazione, con una storia che ha bisogno di essere raccontata non solo ai giovani, ma anche ad altre culture, attraverso questi ricami. Sono creazioni speciali per persone speciali.‘idea e alla concezione della collezione. Viene data sempre più importanza ai tessuti naturali e alla sostenibilità. Dobbiamo adattarci alle esigenze moderne, usando la nostra intelligenza per creare pezzi belli e di qualità, rispettando l’ambiente. In questo modo ne beneficiamo tutti.

  [RO]

  – Care sunt persoanele pe care le admiri și care și-au pus amprenta asupra direcției pe
care ai urmat-o?

  – Atât mama cât și bunicile mele au pus amprenta pe personalitatea mea. Ele  au lăsat în urma diverse lucrări manuale care m-au inspirat,  iar broderia face   simt mai aproape de ele. Întorcându-ne în prezent, frecventez diferite evenimente tematice, cu scopul de a prelua cât mai multă informație din domeniu. Frecventez  și „Șezătoarea Basarabia” cu scopul de a dezvolta pe cât se poate tehnicile broderiei nu numai la nivel teoretic ci și practic.

  [IT]

  – Quali sono le persone che ammiri e che hanno lasciato il segno nella strada che hai seguito?

  – Sia mia madre che le mie nonne hanno lasciato il segno nella mia personalità. Hanno lasciato dietro di loro vari prodotti artigianali che mi hanno ispirato e il ricamo mi fa sentire più vicino a loro. Tornando al presente, partecipo a diversi eventi tematici con l’obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili sul campo. Frequento anche Șezătoarea Basarabia” con l’obiettivo di sviluppare il più possibile le tecniche di ricamo non solo a livello teorico ma anche pratico.

  [RO]

  – Dacă nu ai fi fost designer, ce profesie ai fi ales?

  – Este curioasă această întrebare deoarece însăși răspunsul conduce la o desfășurare evidentă al întâmplărilor… Dacă nu aș fi ales să devin designer, să știi că doream  să devin profesoară. Iar dacă mă întrebi de ce anume profesoară, atunci îți voi răspunde în felul următor: când eram la școală primară, abia așteptam să merg la lecții și nu neapărat de dorul studiilor, ci ca  pot admira și observa profesoara, care era ca o zâna din poveste.  Profesoara era magică, avea mereu ținute elegante, vara purta rochii ușoare și lungi, părul mereu proaspăt, rujul accentuat iar încălțămintea ideală. Pur și simplu visam   devin ca ea.

  [IT]

  – Se non avessi fatto il designer, che professione avresti scelto?

  – Questa domanda è curiosa perché la risposta stessa porta ad un ovvio corso degli eventi… Se non avessi scelto di diventare designer sappi che avrei voluto diventare insegnante. E se mi chiedi perché un insegnante, allora ti risponderò così: quando ero alle elementari non vedevo l’ora di andare a lezione, e non necessariamente per gli studi, ma per poter ammirare e osservare l’insegnante, che era come una diva. La maestra era magica, aveva sempre abiti eleganti, d’estate indossava abiti leggeri e lunghi, i suoi capelli erano sempre freschi, il rossetto in risalto e le scarpe ideale. Sognavo semplicemente di diventare come lei.

 [RO]

 – Din perspectiva ochilor tăi de designer, cum vezi actuala piață a modei din R.Moldova? Tu, designer de nișă, te vezi integrată în ea?

 – Cu certitudine  în Republica Moldova există talente, dar cum se promovează și cum se mențin deja este o altă întrebare. Da, există câteva comunităti la moment care se stăruie să promoveze designerii, dar mai este mult de lucru pentru a face față pieței modei și de a ne menține  în acest domeniu. Dacă  vorbind concret de mine, nu   supraviețui de una singură în acestă nișă fără sprijin familiar și fără un plan strategic bine pus la punct.  Din propria experiență pot spune nu este reală integrarea.

  [IT]

– Dal punto di vista dei tuoi occhi come designer, come vedi l’attuale mercato della moda in Moldavia? Tu, un designer di nicchia, ti vedi integrato in esso?

– Sicuramente ci sono talenti in Moldavi; ma come promuoverli e mantenerli è un’altra questione. Sì, ci sono alcune comunità al momento che stanno cercando di promuovere i designer, ma c’è ancora molto lavoro da fare per affrontare il mercato della moda e mantenerci in questo campo. Parlando concretamente di me, non sopravviverei da sola in questa nicchia senza il supporto familiare e senza un piano strategico ben sviluppato. Posso dire per esperienza personale che l’integrazione non è reale.

 [RO]

  –  Ce planuri de dezvoltare ai pe mai departe și cum vezi viitorul brandului tău?  

  –  Când ținutele din colecție au o istorie, reprezintă o națiune, când caracteristicile și dimensiunile broderiei aplicate sunt unice (ex: cocorii și cocostârcii 1 mt în lungime și 60 cm lățime, care nu sau mai întâlnit până acum în Moldova), deduc că  brandul meu are viitor.

  [IT]

– Quali piani di sviluppo hai per il futuro e come vedi il futuro del tuo brand?

  – Quando gli abiti della collezione hanno una storia, rappresentano una nazione, quando le caratteristiche e le dimensioni dei ricami applicati (es: cardi e cardi di 1 mt di lunghezza e 60 cm di larghezza, mai visti prima nella Repubblica di Moldavia), per deduzione concludo che il mio marchio ha un futuro.