(RO)

Salutări cu stil tuturor pasionaților de modă.  

Astăzi vă propun spre lectură un articol foarte colorat, mai exact unul dedicat în exclusivitate celei mai dominante culori a anului 2022. 

Paradoxul este faptul, că în ultimii doi ani, alegerile coloristice erau strâns legate  de  nevoile societății, cum ar fi: în 2020 prepondera  Classic Blue– culoarea ce reprezenta încrederea de care avea nevoie omenirea în acea perioadă  provocatoare, în schimb, în 2021 s-a optat pentru  Ultimate Gray care aduce stabilitate și  Galben Illuminating menit să  aducă  optimism într-o lume plină de îngrijorare și deznădejde.  Însă, în 2022 „Very Peri”   promovează în premieră conceptul unui proiect de viitor impus de marile corporații care tind să își desfășoare activitățile în mediul digital.

(IT)

Un saluto con stile a tutti gli appassionati di moda.

Oggi vi propongo di leggere un articolo molto colorato, più precisamente uno dedicato esclusivamente al colore  dominante dell’anno 2022. 

Il paradosso è che negli ultimi due anni le scelte cromatiche sono state strettamente legate alle esigenze della società, come ad esempio: nel 2020 dominava il Classic Blue – il colore che rappresenta la fiducia di cui l’umanità aveva bisogno in quel difficile periodo, invece, nel 2021 hanno optato per un Ultimate Gray che porta stabilità e un Giallo Illuminating pensato per portare ottimismo in un mondo pieno di preoccupazioni e depressione. Tuttavia, nel 2022 è stato scelto “Very Peri” promuove il concetto di un progetto futuro imposto dalle grandi aziende che tendono a operare nell’ambiente digitale.

(RO)

PANTONE 17-3938  Very Peri este o nuanță dinamică de albastru  în amestec cu roșu/violet. Un mariaj perfect dintre  fidelitatea și sobrietatea albastrului, și energia roșului.

Am putea descrie  “Very Peri” drept  cea mai caldă și expresivă nuantă dintre toate tonurile de albastru existente în  paleta coloristică. Aceasta ne reprezintă o nouă  viziune a posibilităților viitorului, reflectând inovația și transformarea globală.

(IT)

PANTONE 17-3938 Very Peri è una tonalità dinamica di blu mescolata a rosso/viola. Un matrimonio perfetto tra la fedeltà e la sobrietà del blu e l’energia del rosso.

Potremmo descrivere “Very Peri” come la tonalità più calda ed espressiva di tutte le tonalità di blu esistenti nella tavolozza dei colori. Ci offre una nuova visione delle possibilità del futuro, che riflette l’innovazione e le trasformazioni globali.

(RO) 

Trecem printr-o transformare majoră, perioada de izolare cultivându-ne, involtur sau nu, cultura de a explora și crea noi posibilități  în on-line, iar  “Very Peri” este un simbol al acestei  tranziții globale.   

Reprezentanții Pantone declară că „lumea digitală ne ajută să extindem limitele realității, deschizând noi căi către o lume virtuală. “Very Peri” ilustrează fuziunea vieții moderne  și modul în care tendințele coloristice din lumea digitală se manifestă în lumea reală și invers.”

Nu știu dacă vă place și vouă această nuanță, dar eu o ador. Am  câteva articole vestimentare de culoarea respectivă și  vă pot confirma că este extrem de versatilă. Despre cum o asortam corect și cu stil vă povestesc în articolul următor. Până atunci nu ezitați să scriți în comentarii ce părere aveți despre noua tendință coloristică.

Cu drag Ylianna Danko, stilistul vostru personal. 

(IT)

Stiamo attraversando una grande trasformazione, e il periodo di isolamento ha coltivato, involontariamente o meno, la cultura dell’esplorazione e della creazione di nuove possibilità nell online, e “Very Peri” è un simbolo di questa transizione globale.

I rappresentanti di Pantone affermano che “il mondo digitale ci sta aiutando ad espandere i confini della realtà, aprendo nuove strade per un mondo virtuale. “Very Peri” illustra la fusione della vita moderna e come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo reale e viceversa. ”

Non so se vi  piace anche a voi  questa sfumatura, ma io la adoro. Ho alcuni capi di quel colore e posso confermare che è estremamente versatile. Vi parlerò di come abbinarlo correttamente e con stile nel prossimo articolo. Fino ad allora, non esitate di scrivere nei commenti cosa ne pensate della nuova tendenza.

Con amore Ylianna Danko, il vuostro fashion stylist  personale.